Smartfon dominującym ekranem, ale konsumenci wolą reklamy w telewizji

Użytkownicy korzystający z dwóch lub więcej urządzeń wyposażonych w ekran poświęcają pięć godzin dziennie na konsumpcję siedmiu godzin mediów za pośrednictwem tych urządzeń – wynika z badania Millward Brown.

Na równoczesne korzystanie z więcej niż jednego ekranu przypada 35% czasu spędzanego ogółem przed jakimkolwiek ekranem. Należy tu zaliczyć zarówno tzw. meshing, czyli równoczesne korzystanie z telewizji i drugiego ekranu na potrzeby powiązanych ze sobą treści (14%), a także stacking, czyli korzystanie z telewizja i z drugiego ekranu na potrzeby niepowiązanych wzajemnie treści (22%).

Ogółem 65% czasu spędzanego przed ekranem dotyczy jednego ekranu – konsumenci sekwencyjnie przełączają się z jednego ekranu na inny w ciągu dnia i jest to dominująca forma użytkowania urządzeń wyposażonych w ekrany. Wykonując jedno i to samo zadanie na różnych ekranach, konsumenci zwykle rozpoczynają od telewizji, a następnie przenoszą się na ekran smartfona. Zdarzają się jednak wszelkie inne sekwencje i kombinacje ekranów.

Konsumenci korzystają z dwóch lub większej liczby urządzeń przez 1/3 czasu poświęcanego na kontakt z jakimkolwiek ekranem.

http://www.wirtualnemedia.pl/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment Spam Protection by WP-SpamFree