Don’t Be Ugly By Accident!

Our experiment:

1. We collected 552,000 example user pictures.
2. We paired them up and asked people to make snap judgments, like so:

3. We collated these millions of judgments with the time of day each picture was taken, what the shutter speed was, and so on. Almost all modern cameras embed this stuff in a special header, called EXIF data.
4. We made graphs.

Całość znajdziesz na: http://blog.okcupid.com

Niestabilne dochody Skype’a

Skype wybiera się na giełdę, w związku z czym musiał przedstawić Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wiele dokumentów, które dotąd firma mogła ukrywać np. przed konkurencją. Okazuje się np., że Skype ma bardzo niestabilne dochody i przynosił też straty.

Całość znajdziesz na: http://www.internetstandard.pl